poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Komentarz do zniesienie opłat za korzystanie z systemu ASG-EUPOS

    Uchwalona przez Sejm ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego zawiera w swoim art. 16 zmianę ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 


    W praktyce oznacza, to że już w miesiąc po jej ogłoszeniu, nie będą pobierane opłaty za korzystanie z usług systemu ASG-EUPOS z czego bardzo się cieszę.

 Co zostanie usprawnione

    Uchwalone zapisy przyczynią się do usprawnienia realizacji pomiarów wykorzystujących precyzyjne techniki GNSS. Usprawnienia będą dotyczyły nie tylko geodezji, budownictwie czy rolnictwie precyzyjnym ale także zastosowań systemu ASG-EUPOS do dowolnych celów. W rezultacie uwolnienie dostępu do systemu ASG-EUPOS przyniesie dużo większe korzyści dla państwa niż przynoszą obecnie pobierane opłaty za korzystanie z systemu.

Dlaczego takie zmiany 

    Zamiar wprowadzenia takich zmian miałem już przynajmniej od roku 2020, co było wielokrotnie zapowiadane publicznie w wystąpieniach na różnych konferencjach. Uwolnienie korzystania z systemu ASG-EUPOS było konieczne dla ułatwienia i usprawnienia pracy geodetów oraz rozwoju naszej infrastruktury danych przestrzennych.
    Praktyczna możliwość do dokonania takiej zmiany pojawiła się właśnie przy okazji ustawy o CPK, w której już była zapisana propozycja uwolnienia dostępu do systemu ASG-EUPOS, ale jedynie dla realizacji zadań związanych z CPK. Dzięki życzliwemu wsparciu Pana Ministra Piotra Uścińskiego w procesie uzgodnień resortowych udało się wprowadzić zmianę, polegająca na zupełnym zniesieniu opłat za korzystanie z systemu ASG-EUPOS, co jest zapisane w oczekującym na podpis Prezydenta projekcie ustawy

Podziękowania

   Bardzo się cieszę z wprowadzonych zmian i w tym miejscu bardzo dziękuję Panu Ministrowi Piotrowi Uścińskiemu za życzliwość i wsparcie, bo bez jego pomocy tych zmian nie udałoby się wprowadzić.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

W załączeniu komentarz do bloga Waldemar Izdebski