sobota, 3 czerwca 2023

Stan powiatowych usług WFS w zakresie ich podstawowej zgodności z rozporządzeniem ws. EGiB (#17)

1. Wprowadzenie

    Aktualne rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zobowiązuje powiaty do udostępniania zestandaryzowanych usług pobierania (WFS), dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków. Od 6 maja 2022 r. wszystkie powiaty udostępniają usługi WFS, a ich adresy są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju. Istnienie usług WFS znacznie ułatwiło użytkownikom dostęp do aktualnych danych ewidencji gruntów i budynków wprost ze źródłowego rejestru, czyli baz prowadzonych w powiatach.

2. Ocena powiatowych usług WFS

   Aby z usług korzystało się wygodnie powinny spełniać one wymagania wynikające z rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków, a szerzej o potrzebie walidacji powiatowych usług WFS pisałem 26 sierpnia 2022 r. Tam też przedstawiłem pierwszą ocenę dostępnych usług, przypisując każdej z nich punktację w zakresie od 0 do 10 punktów. W rezultacie uzyskano średnią ocenę usług 4.53, czyli jak na maksimum wynoszące 10 punktów, to wartość dosyć niska. 

    Najnowsza średnia ocena z walidacji to 6.99, czyli znaczny wzrost w stosunku do badania z 30 kwietnia 2023 r.


  Spadek jest związany głównie z 3 usługami powiatowymi:

  • sławieński (3213),
  • kaliski (3007,
  • suwalski  (2012),

 które w ostatnim czasie nie działają.

 

 Szczegółowy opis metodyki walidacji opisany został 14 października 2022 r., a zestawienie wszystkich poprzednich ocen wraz z linkami przedstawiam poniżej:

Historia badań powiatowych usług WFS »»» rozwiń / zwiń
....

 2.1. Aktualny stan usług

    W wykazie poniżej przedstawiamy aktualną punktację dla każdej usługi, ale także w kolejnej kolumnie mamy punktację z poprzedniej oceny. Kliknięcie na liczbie punktów w obydwu przypadkach pobiera odpowiedni raport szczegółowy.
 
Szczegółowa tabela ocen usług powiatowych »»» rozwiń / zwiń
....

 2.2. Prezentacja wyników

  Aby lepiej przedstawić wyniki analizy w serwisie www.polska.e-mapa.net funkcjonuje specjalna warstwa, na której publikowane są aktualne wyniki walidacji. Zasady prezentacji są takie, że im ciemniejszy kolor, tym lepszy wynik walidacji. Kliknięcie na konkretny powiat przedstawia wyniki walidacji dla tego powiatu.
 

  Jeśli chodzi o ocenę usług od poszczególnych dostawców to przedstawiono je na wykresie poniżej. 
 
 
 

3. Podsumowanie

    O wynikach przeprowadzonej analizy informuje na bieżąco geodetów powiatowych, wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz Głównego Geodety Kraju. W wystąpieniach proszę o analizę opublikowanych wyników adekwatnie do swojego umocowania w strukturze Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.