sobota, 28 stycznia 2023

Aktualizacja wykazu błędów w identyfikatorach działek (#26)

 1. Wprowadzenie

  W dniu 16 sierpnia 2022r. opublikowałem pierwszy wykaz błędów w identyfikatorach działek ewidencyjnych. Błędy z różnym nasileniem występowały w 133 powiatach. Publikacja błędów spotkała się w większości z pozytywnym odzewem powiatów, skutkującym w licznych przypadkach bardzo szybką poprawą wielu błędów. W pozostałych przypadkach Starostowie powiatów dostali stosowne wnioski o poprawę błędów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom powiatów publikuję systematycznie wykazy błędnych identyfikatorów:

 1. 18 sierpnia 2022 r. 130 powiatów z błędami,
 2. 22 sierpnia 2022 r. 119 powiatów z błędami,
 3. 29 sierpnia 2022 r. 114 powiatów z błędami,
 4. 1 września 2022 r.  116 powiatów z błędami,
 5. 5 września 2022 r.  113 powiatów z błędami,
 6. 12 września 2022 r.  110 powiatów z błędami,
 7. 19 września 2022 r.  109 powiatów z błędami,
 8. 26 września 2022 r.  104 powiaty z błędami,
 9. 3 października 2022 r.  98 powiatów z błędami,
 10. 6 października 2022 r.  90 powiatów z błędami,
 11. 10 października 2022 r.  87 powiatów z błędami,
 12. 17 października 2022 r.  80 powiatów z błędami,
 13. 24 października 2022 r.  73 powiaty z błędami,
 14. 31 października 2022 r.  69 powiatów z błędami,
 15. 5 listopada 2022 r.  64 powiaty z błędami,
 16. 14 listopada 2022 r.  63 powiaty z błędami,
 17. 21 listopada 2022 r.  59 powiatów z błędami,
 18. 27 listopada 2022 r.  56 powiatów z błędami,
 19. 5 grudnia 2022 r.  58 powiatów z błędami,
 20. 10 grudnia 2022 r.  56 powiatów z błędami. 
 21. 17 grudnia 2022 r.  54 powiatów z błędami.
 22. 28 grudnia 2022 r.  53 powiaty z błędami.
 23. 5 stycznia 2023 r.  55 powiaty z błędami.
 24. 14 stycznia 2023 r.  54 powiaty z błędami.
 25. 21 stycznia 2023 r.  57 powiatów z błędami.
Z ostatniego zestawienia ubyło cztery powiaty  tj. piaseczyński (1418) , pucki (2211), raciborski (2411), złotowski (3031) ale przybyło 4 nowe: m. Bydgoszcz (0461), janowski (0605), płocki (1419)  oraz opolski (1609), a więc w rezultacie błędy występują dalej w 57 powiatach. W większości nowe błędy wynikają ze zmian w granicach administracyjnych wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. "w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta". W obecnym zestawieniu nie kontroluję wszystkich zmian jakie powinny zostać wprowadzone, pozostawiając kilku powiatom jeszcze chwilę czasu na ich wprowadzenie. Sukcesywnie będę to kontrolował w kolejnych tygodniach. 
 
Przypominam także o obowiązku uzgadniania podziału na obręby z Głównym Geodetą Kraju, wynikającym z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 
Proces uzgodnienia granic obrębów oprócz nadzoru nad właściwym prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków pozwala przygotować i wprowadzić we właściwym czasie odpowiedniej zmiany w tym zakresie w prowadzonym przez GGK rejestrze PRG.
 

 2. Aktualny stan błędów w powiatowych bazach danych EGiB

    Dzisiaj publikuję kolejny wykaz szczegółowy, a także podsumowanie w formie wykresu przedstawiającego postępy powiatów w eliminacji błędów.

 

 

    Niezmiennie dostępna jest wizualizacja graficzna występujących błędów, zrealizowana w portalu polska.e-mapa.net. Błędy prezentowane są w zależności od powiększenia najpierw zgrupowane w układzie wojewódzkim, potem powiatowym, a na końcu prezentuje poszczególne działki z błędnymi identyfikatorami. Wizualizacja jest aktualizowana na bieżąco na podstawie danych pobieranych z powiatowych usług WFS.


      W wyniku dzisiejszej analizy otrzymano 70843 błędy w 57 powiatach, a wyniki dla poszczególnych powiatów przedstawiono w poniższej tabeli. Po rozwinięciu powiatu mamy dostęp do błędnych identyfikatorów działek. Kliknięcie na identyfikatorze działki przenosi czytelnika do mapy z oznaczoną działką, a jeżeli błąd został już `poprawiony to zamiast oznaczonej działki zobaczymy całą Polskę. 
 
Szczegółowa tabela błędów w powiatach »»» rozwiń / zwiń
........
l.p.powiatliczba rekordów i historia działań
1. 0218 - średzki rozwiń / zwiń1757 - nowe błędy.
2. 0404 - chełmiński rozwiń / zwiń6 - wysłano wniosek do starosty o poprawę danych. Wobec braku odpowiedzi z powiatu, skierowano skargę do WINGiK. Po skierowaniu skargi do WINGiK Starosta odpisał na wniosek z 29 września 2022 r.
3. 0412 - rypiński rozwiń / zwiń6 - wysłano wniosek do starosty o poprawę danych. Wobec braku odpowiedzi z powiatu, skierowano skargę do WINGiK. Po skierowaniu skargi do WINGiK Starosta odpisał do WINGiK oraz do moje wiadomości. Odpisał także WINGiK na skargę, ale błędy dalej istnieją mimo upływy upływu ponad 3 miesięcy.
4. 0413 - sępoleński rozwiń / zwiń1438 - wysłano wniosek do starosty o poprawę danych. Wobec braku odpowiedzi z powiatu, skierowano skargę do WINGiK. Po skierowaniu skargi do WINGiK Starosta odpisał e-mailem, że podejmuje działania naprawcze. Odpisał także WINGiK na skargę, ale błędy dalej istnieją mimo upływy upływu ponad 3 miesięcy.
5. 0414 - świecki rozwiń / zwiń359 - wysłano wniosek do starosty o poprawę danych. W odpowiedzi Starosta odpisał, że do końca 2022 r. błędy zostaną poprawione.
6. 0461 - Bydgoszcz rozwiń / zwiń1 - nowe błędy.
7. 0604 - hrubieszowski rozwiń / zwiń142 - wysłano wniosek do starosty o poprawę danych. W odpowiedzi Starosta odpisał, że błędy są na bieżąco analizowane i poprawiane.
8. 0605 - janowski rozwiń / zwiń1 - nowe błędy.
9. 0803 - międzyrzecki rozwiń / zwiń2 - wysłano wniosek do starosty o poprawę danych. Starosta odpisał, że do końca 2022 r. błędy zostaną poprawione.
10. 0808 - świebodziński rozwiń / zwiń4 - wysłano wniosek do starosty o poprawę danych. Wobec braku odpowiedzi z powiatu, skierowano skargę do WINGiK, który od początku robił wszystko, aby skargą się nie zająć. Kiedy już musiał się do skargi odnieść udzielił następującej odpowiedzi, uznając skargę za bezzasadną. W związku z powyższym skierowano kolejny wniosek do starosty tym razem przez ePUAP.
11. 1002 - kutnowski rozwiń / zwiń1585 - wysłano wniosek do starosty o poprawę danych. Wobec braku odpowiedzi z powiatu, skierowano skargę do WINGiK.
12. 1004 - łęczycki rozwiń / zwiń10 - wysłano wniosek do starosty o poprawę danych. Starosta odpisał, że błędy nie zostaną poprawione, ponieważ uznano, że konieczny jest do tego proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W tej sytuacji tematem powinien się bliżej zainteresować WINGiK i GGK.
13. 1007 - opoczyński rozwiń / zwiń123 - wysłano wniosek do starosty o poprawę danych. Starosta odpisał, że do 3 stycznia 2023 r. błędy zostaną poprawione.
14. 1008 - pabianicki rozwiń / zwiń3 - wysłano wniosek do starosty o poprawę danych. Wobec braku odpowiedzi z powiatu, skierowano skargę do WINGiK.
15. 1011 - poddębicki rozwiń / zwiń190 - wysłano wniosek do starosty o poprawę danych. Starosta odpisał, że błędy nie zostaną poprawione, ponieważ uznano, że konieczny jest do tego proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W tej sytuacji tematem powinien się bliżej zainteresować WINGiK i GGK.
16. 1012 - radomszczański rozwiń / zwiń1153 - wysłano wniosek do starosty o poprawę danych. Wobec braku odpowiedzi z powiatu, skierowano skargę do WINGiK.
17. 1014 - sieradzki rozwiń / zwiń858 - nowe błędy.
18. 1016 - tomaszowski rozwiń / zwiń6 - wysłano wniosek do starosty o poprawę danych. Wobec braku odpowiedzi z powiatu, skierowano skargę do WINGiK.
19. 1018 - wieruszowski rozwiń / zwiń119 - wysłano wniosek do starosty o poprawę danych. Starosta odpisał, że błędu zostaną poprawione do listopada 2023.
20. 1021 - brzeziński rozwiń / zwiń1577 - nowe błędy.