sobota, 18 maja 2024

Analiza stanu baz danych ewidencji gruntów i budynków (#94)

  W dniu 16 sierpnia 2022r. opublikowałem pierwszy wykaz błędów w identyfikatorach działek ewidencyjnych. Błędy z różnym nasileniem występowały aż w 133 powiatach. Publikacja błędów spotkała się w większości z pozytywnym odzewem powiatów, skutkującym w licznych przypadkach bardzo szybką poprawą wielu błędów. W pozostałych przypadkach Starostowie powiatów dostali stosowne wnioski o poprawę błędów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom powiatów publikuję systematycznie wykazy błędnych identyfikatorów począwszy od 18 sierpnia 2022 r. kiedy to stwierdzono występowanie błędów w 130 powiatach. Kontrole identyfikatorów działek i rozpoczęte później kontrole geometrii były realizowane w roku 2023 i są też kontynuowane w roku 2024, a ich aktualny stan przedstawiony został poniżej. W dniu 20 kwietnia 2024 r. do analiz włączam czwarty rodzaj błędów, dotyczący wzajemnego nakładania się granic działek (rozdział 4).

1. Błędy identyfikatorów działek

   Poniżej progres w poprawianiu błędów identyfikatorów działek w układzie miesięcznym. Na wykresie przedstawiono średnią liczbę powiatów z błędami, jaka występowała w danym miesiącu.
   Liczba powiatów z ostatniego zestawienia się nie zmieniła i wynosi obecnie 18, ponieważ przybył jeden powiat (oleski  1210), ale ubył też jeden (wieruszowski 1018), a liczba błędów to aktualnie 59459.
    W dalszym ciągu na liczbę błędów wpływa jeszcze braku zmian w powiecie radzyńskim (0615) wynikających z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy. Dodatkowo w trakcie wykonywania kontroli wykryto 6 niedziałających powiatowych usług WFS w powiatach:  
     Aktualny rozkład błędnych identyfikatorów w poszczególnych województwach przedstawia poniższy rysunek.
Kliknij tutaj aby rozwinąć/zwinąć szczegółową listę powiatów z błędami identyfikatorów. Zmiany liczby błędów oznaczono kolorami: zielony=spadek liczby błędów, pomarańczowy=wzrost liczby błędów.